Som boligselger har du i henhold til avhendingsloven et ansvar for skjulte feil og mangler i hele fem år etter at boligen er overlevert til ny eier. Boligselgerforsikringen gir deg mulighet til å beskytte deg mot dette ansvaret. Hvis kjøper av din bolig velger å klage etter bolighandelen, håndteres klagen av forsikringsselskapet. Dersom klagen er rettmessig, dekker forsikringen også erstatningsbeløpet du er ansvarlig for.

Det klages på alle typer boliger uavhengig av alder, og krav kan fort komme opp i flere hundre tusen kroner eller mer. Selv om du har bodd i boligen i mange år, kan det eksistere feil du ikke visste om, og enkelte feil kan også være vanskelig å oppdage selv for en fagmann i forbindelse med utarbeidelse av tilstandsrapport.

Buysure tilbyr både Boligselgerforsikring med krav til ekstern risikovurdering (tilstandsrapport) og Boligselgerforsikring med Anticimex risikovurdering (tilstandsrapport). Sistnevnte inkluderer også evt. verdibevis og rabattkupong til deg som selger når du skal forsikre din nye bolig.

Du mottar ingen faktura. Forsikringspremien trekkes i oppgjøret hos eiendomsmegler etter at boligen er solgt. Dersom din bolig ikke blir solgt, betaler du ikke for forsikringen.

Forsikringsvilkår kan leses i sin helhet her:

Les mer om hva forsikringen omfatter her: