Buysure

Den eneste aktøren i Norge som tilbyr både kjøper- og selgerforsikring gjennom Nordiske forsikringsgivere.

Hvorfor boligselgerforsikring?

Som boligselger har du ifølge avhendingsloven et potensielt mangelsansvar i fem år etter at boligen er overlevert til ny eier.  En boligselgerforsikring beskytter deg mot krav fra kjøper hvis noe skulle være feil.

Hvorfor boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring sikrer deg hjelp av spesialiserte advokater, slik at du får den erstatningen du har krav på dersom det er feil eller mangler på boligen du har kjøpt. Det kan dreie som alt fra skadedyr til fuktskader og konstruksjonsfeil, som selger ikke har informert deg om før kjøp.