Buysure tilbyr forsikringer gjennom eiendomsmeglere i Norge.

Vi har lang erfaring fra forsikrings- og eiendomsbransjen og vårt mål er å sikre en trygg bolighandel for både selger og kjøper.

En bolighandel er for de aller fleste en stor beslutning. Buysure ønsker å legge til rette for at partene i bolighandelen kan sikre seg på en god måte dersom det skulle oppstå komplikasjoner i etterkant av bolighandelen.

Vi ønsker å være en bidragsyter i boligmarkedet for å dempe konfliktnivået og skape bedre forståelse av det ansvar og de rettigheter partene i boligtransaksjonen har. Derfor arbeider vi kontinuerlig med produktutvikling, tilpasninger av eksisterende forsikringsprodukter og tiltak for å opplyse partene i bolighandelen bedre.