Når du tegner Boligkjøperforsikring sikrer du deg mot den økonomiske belastningen det er å fremme krav overfor selger dersom det oppdages feil eller mangler ved boligen.

Å kjøpe bolig er for de fleste den største og viktigste investeringen man gjør i løpet av livet. Hvis det viser seg at akkurat den boligen du kjøpte har skjulte feil og mangler, kan du fort stå midt oppi en prosess som kan oppleves både som svært frustrerende og ressurskrevende.

Med Boligkjøperforsikring får du til tilgang til advokater, bygningskyndige og andre boligeksperter som står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtakelse. Du trenger ikke å bekymre deg for saksomkostningene. Boligkjøperforsikringen dekker egne, og eventuelt idømte saksomkostninger oppad begrenset til en million kroner. Dette gir økonomisk trygghet og reduserer risikoen for kjøper i bolighandelen.

På vegne av Tryg Forsikring tilbyr Buysure en boligkjøperpakke hvor Boligkjøperforsikring, hjem- og husforsikring kan kjøpes samlet gjennom eiendomsmegler. Flytteforsikring og dobbel renteforsikring er også inkludert i forsikringen. Denne dekningen løper i ett år og kan deretter fornyes.

Du kan også velge kun å tegne Boligkjøperforsikring hvor du betaler for fem år ved boligkjøpet.

Du mottar ingen faktura. Forsikringspremien trekkes i oppgjøret hos eiendomsmegler etter at boligen er solgt.